Hiệu quả của phần mềm XSEO

Friday, ngày 9/11/2015 5:04:03 PM

Hỏi: Chạy XSEO bao lâu thì hiệu quả

Minh Vũ trả lời:

Bạn Trâm Anh thân mến! Hiệu quả từ phần mềm XSEO phụ thuộc nhiều vào số lượng và tần suất chạy XSEO của khách hàng. Khi bạn Trâm Anh đăng kí sử dụng phần mềm XSEO, XSOFT sẽ dựa trên tình hình hiện tại của website và khả năng đầu tư cơ sở vật chất có thể đáp ứng để chạy XSEO để đưa ra quy trình sử dụng phần mềm XSEO phù hợp nhất cho riêng webiste