Sử dụng nhiều XSEO như thế nào?

Friday, ngày 5/29/2015 8:42:37 PM

Hỏi: Hiện tại tôi có khoảng 20 site, cả site chính và vệ tinh, tôi muốn đăng ký sử dụng toàn bộ thì chi phí và hiệu quả SEO ntn?

Minh Vũ trả lời:

Phần mềm XSEO có hỗ trợ SEO cho nhiều website trên 1 máy tính, anh hoàn toàn có thể lựa chọn từng website trên từng cửa sổ XSEO.
Mặc dù khách hàng sẽ được giảm giá khi đăng ký sử dụng cho nhiều website nhưng XSEO khuyến khích anh Phan Hùng Cường sử dụng XSEO cho site chính và 1 vài site mục tiêu, không cần chạy cho toàn bộ site vệ tinh.