Tôi muốn chạy nhiều XSEO

Friday, ngày 5/29/2015 8:35:15 PM

Hỏi: Tôi có thể mở nhiều XSeo trên máy tính nhưng không biết có ảnh hưởng nào không? Nó có gây nặng máy không?

Minh Vũ trả lời:

Khi tắt hết các ứng dụng trên máy tính, 1 máy tính RAM 2G có thể mở tối đa 12 -15 XSEO, RAM 4G là 20 - 27 cửa sổ XSEO trên 1 máy tính.
Thông thường, bạn Trần Thanh Ly nên mở khoảng 3 - 8 cửa sổ XSEO khi làm việc là hợp lý.