Thông báo của phần mềm XSEO

Friday, ngày 9/11/2015 6:00:55 PM

Hỏi: Làm thế nào tôi loại bỏ những thông báo làm phiền của XSEO?

Minh Vũ trả lời:

Bạn Yến thân mến! XSEO sẽ chỉ thông báo trong những trường hợp sau: - XSEO bắt đầu khởi động khi bật máy - Máy tính bị lỗi mạng, cứ 10 phút XSEO sẽ báo về việc khơi động lại hệ thống. Nếu bạn gặp phải trường hợp này, hãy kiểm tra lại hệ thống mạng của mình hoặc tắt phần mềm XSEO khi máy tính không kết nối mạng. - Mã XSEO của bạn chưa được kích hoạt. Bạn cần liên lạc với chúng tôi để kích hoạt hệ thống. - XSEO cập nhật phiên bản mới, phần mềm sẽ thông báo cho bạn biết XSEO đã có phiên bản mới và các tính năng cơ bản của phiên bản mới. Bạn cần liên lạc với chúng tôi để cập nhật version mới nhất cho XSEO