Các công cụ đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm XSEO

Friday, ngày 9/11/2015 5:56:00 PM

Hỏi: Chào XSOFT. Làm thế nào để tôi biết hiệu quả của XSEO sau khi sử dụng?

Minh Vũ trả lời:

Bạn có thể theo dõi tình trạng website theo các chỉ số của Google Analytic, các chỉ số xếp hạng của Alexa, Google Index…Bạn có thể theo dõi xếp hạng từ khóa của mình trên Google.com.vn. Khi bạn mua phần mềm XSEO, công ty XSOFT sẽ hỗ trợ ban chủ động hiệu quả sử dụng phần mềm cũng như các giải pháp giúp bạn khai thác XSEO một cách hiệu quả nhất.