Thống nhất mức giá cho đại lý

Friday, ngày 9/11/2015 5:51:53 PM

Hỏi: Đại lý có quyền nâng giá sản phẩm không?

Minh Vũ trả lời:

Thân gửi bạn Duy! Để đảm bảo tính thống nhất về giá cả của XSEO trên thị trường, đại lý sẽ phải bán phần mềm XSEO theo cùng một giá đã thống nhất với XSOFT và không được đơn phương nâng mức giá nếu chưa có sự đồng ý và thỏa thuận với XSOFT