Cập nhật phần mềm

Friday, ngày 9/11/2015 5:26:12 PM

Hỏi: XSEO có thường xuyên cập nhật không và bao lâu thì cập nhật 1 lần?

Minh Vũ trả lời:

Dear bạn Hà Phát! XSOFT luôn luôn phát triển và hoàn thiện phần mềm XSEO để mang lại hiệu quả tốt hơn cho khách hàng. Trong quá trình sử dụng phần mềm, XSEO sẽ tự động thông báo về vấn đề cập nhật phần mềm cho các khách hàng đang sử dụng phần mềm XSEO!