Tư vấn bán hàng

Thành Nam Computer

Trụ sở làm việc: Số 151 đường Bình Thuận, tổ 19 phường Tân Quang thành phố Tuyên Quang

Tư vấn viên bán hàng: 0964.399.996 (Quỳnh)

                                  0985.120.787 (Thoa)

Tư vấn viên kỹ thuật: 0207.2210.689